ראשון


 
 
 
20:00
האטה יוגה

שני


8:00 אילן ולימור
מדיטציה
 
8:30
האטה יוגה
 
19:00
האטה יוגה

שלישי


 

 

 

רביעי


8:00 אילן ולימור
מדיטציה
 
8:30
האטה יוגה
 
19:00
האטה יוגה

חמישי


7:00 אילן ולימור
סאפ ויוגה

 

10:00-16:00 לימור
יוגה טיפולים פרטניים

 

שישי


7:00 אילן ולימור
סאפ ויוגה

 

10:00-16:00 לימור
יוגה טיפולים פרטניים